Deurwaardersloket service

Verzoeken inkomensinformatie en loonbeslagen van deurwaarders

Werkgevers en uitkeringsinstanties zoals gemeentes kennen het wel, het loonbeslag en de verzoeken om inkomensinformatie (VOI) die daaraan vooraf gaan. Ze kosten enorm veel administratief werk en tijd, tijd die je liever wilt besteden aan je core business (geld verdienen).

Wat nou als die informatiestromen geautomatiseerd kunnen worden? Het elektronisch verzoek om informatie (e-VOI) en het elektronisch loonbeslag (e-Beslag) is hiervoor een oplossing.

Hoe doen we dat? Wij koppelen uw backofficesysteem (salarisadministratiesysteem) aan het portaal van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarder (SNG). Alle Gerechtsdeurwaarders gebruiken dat portaal om e-VOI of e-Beslag te kunnen versturen.

  • Young Capital logo
  • Wapen gemeente tilburg
  • Stroomopwaards logo
  • Consolid logo
  • Luba uitzendbureau logo
  • Manpower logo
  • Logo Afas software

Meer weten? Neem contact op met ESTREME

020-6925007

info@estreme.nl

Wat is Loonbeslag

Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de schuldenaar of diens uitkering. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiƫle verplichtingen kan of weigert te voldoen. Het grote voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven. Hiermee is loonbeslag een effectief inningsmiddel.

Het loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, uitgevoerd. De deurwaarder komt bij de werkgever of uitkerende instantie langs om een executoriaal- of conservatoir beslag te leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er al een vonnis van de rechter. Dit vonnis kan dan direct ten uitvoer worden gebracht. Het conservatoir beslag is een bewarende maatregel, in afwachting van een vonnis van de rechter. Dit houdt in dat de schuldeiser verzekerd is van betaling wanneer hij, na toestemming van de rechter, overgaat tot invordering.

Wat valt onder het loonbeslag?

De hoogte van het loonbeslag is per geval verschillend. Wettelijk is vastgesteld dat voor iedereen een beslagvrije voet geldt. Deze beslagvrije voet wordt gezien als het minimuminkomen waar de schuldenaar alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering, van moet betalen. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd. De hoogte van de beslagvrije voet is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status (getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met kinderen) en het eventuele inkomen van de partner. Naast het reguliere maandsalaris vallen ook het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag. Eventuele onkostenvergoedingen vallen hier niet onder. Ook heeft niet iedereen recht op een beslagvrije voet. Dit hangt onder meer af van de leefsituatie en het verleden van een schuldenaar; in bepaalde gevallen en alle rechtsgebieden - ook wanneer de opdrachtgever dit wenst - kan de beslagvrije voet op nihil worden gezet. Ook wanneer een debiteur een justitieel verleden heeft, heeft hij in beginsel geen recht op een beslagvrije voet.

Verplichtingen werkgever

  • Hij moet op verzoek inlichtingen verstrekken aan de deurwaarder.
  • Hij moet geld (loon) inhouden en aan de deurwaarder overmaken.
  • Hij moet een zogenaamde derdenverklaring afgeven aan de deurwaarder.

In deze verklaring moet de werkgever invullen welke gelden hij ten behoeve van de schuldenaar onder zich heeft en op grond waarvan. Hij zal bijvoorbeeld moeten verklaren dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan hij de schuldenaar elke maand een bepaald bedrag aan salaris betaalt. De werkgever is verplicht om de verklaring uiterlijk 28 dagen na het beslag, ingevuld te retourneren aan de deurwaarder.

Implementatie koppeling fixed price?

Ja de implementatie van de koppeling is fixed price, dat houdt in dat je van te voren weet wat de implementatie kost, daarna betaal je per ontvangen bericht. Gebruik je de koppeling niet meer dan betaal je ook niets meer. Voorwaarde is wel dat de gegevens uit het salarisadministratiesysteem gehaald kunnen worden met bijvoorbeeld een databasequery of API. Onze motto is u de query wij de rest.

Wat doen jullie allemaal voor die prijs?

Wij organiseren met jullie IT afdeling een workshop hoe de koppeling te implementeren binnen jullie IT infrastructuur of via ons e-VOI platform. We begeleiden en adviseren jullie specialisten als dat nodig is. Daarnaast helpen we ook bij de tot stand komen de contracten en beantwoorden wij allerlei lastige vragen van jullie databebeveiligingsadviseur (DPO).

Is de koppeling AVG proof?

Ja de koppeling is AVG proof, wij voldoen aan de benodigde technische maar ook functionele beveiligingseisen volgens AVG.