Estreme

Lees hier de succesfactoren van ASICS applicatie-integratie:

1.      Rudimentaire vergelijking van in- en uitgaande dataformaten. Het klinkt voor de hand liggend, maar het opstellen van het canonical (CDM) en actief datamanagement is crux voor een succesvolle implementatie;

2.      Het verbeterde, interne imago van IT.  ‘Onze eigen ervaring maar ook die van ESTREME hebben ertoe geleid dat we veel fouten die we vroeger bij BizTalk zochten meer en meer bij de bron oplossen. Veel voorkomende fouten, dus produktieverstoringen hadden wel een BizTalk stempel maar werden ergens voor BizTalk al veroorzaakt.  Door actief hierop te managen kreeg onze afdeling een betere naam binnen de organisatie. Een factor die de integratie zeker bevordert. 

Ook hebben we enkele slimmigheden op de bus gebouwd waarmee we actief berichtenverkeer managen. Een mooi voorbeeld is de ‘forecasted order expected’ dat alarmeert wanneer verwachte orders uitblijven. Op die manier controleer je de pipeline van je dataleverancier. Retail is een tijdkritisch bedrijf waarin een bestelling een dag te laat verwerkt een betaling  een dag te laat voldaan is.  

Daarnaast experimenteren wij op dit moment met Business Activity Monitoring om de realtime (meta-) informatie te oogsten waarmee we onze bedrijfsprocessen verbeteren.’

                                        

 

3.      Incrementele opbouw van canonicals, een gouden greep. ‘Het blijkt heel lastig om vooraf canonicals te definiëren; dat is vaak een kwestie van voortschrijdend inzicht. Onze tip? Na een aanpassing op je applicaties refereer je de nieuwe velden aan lege velden, die je vooraf in het canonical definieert. Die lege velden refereer je op hun beurt aan een interne codetabel die je op laat lossen in een nieuwe release van je canonical.  Zo kunnen we lokale verschillen en snel veranderende data-eisen bottom-up ontwikkelen en weer top-down  vrijgeven. Het CDM kan je op deze manier incrementeel en in een rustig releasetempo laten ontstaan.

4.      Last but not least: ‘Actief global management en een richtinggevend global management programma. Begin geen integratie zonder hulp van boven.’